Disclaimer

Aansprakelijkheid

Ondanks de uiterste zorg die besteed wordt aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze website, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die hierop staat. Rembrandt Schoenen BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds. Rembrandt Schoenen BV behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Rembrandt Schoenen BV of haar leveranciers/licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Rembrandt Schoenen BV en vrijwaren Rembrandt Schoenen BV derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Rembrandt Schoenen BV worden verveelvoudigd. Mocht Rembrandt Schoenen BV op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan heeft Rembrandt Schoenen BV het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Bekijk onze catalogus: Heren Jongens Meisjes